კონტაქტი

წერილის გაგზავნა    საკონტაქტო ინფორმაცია

    ქალაქი ზუგდიდი

    (577) 43 03 70

    info@ckhum.edu.ge