სიახლეები

By

ტრენინგი თემაზე „შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში“

24 აპრილს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისმხარდაჭერით და კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგითემაზე „შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულგანათლებაში“.ტრენინგს უძღვებოდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისდირექტორის მოადგილე…

By

კოლეჯის ფოტოკოლაჟი

პროგრამა ფარმაცია ( სააფთიაქო )- A /C გარემო 3. პროგრამა – საექთნო საქმე სურათებით; 4. პროგრამა ელექტროობა- ელექტროტექნიკოსის ლაბორატორია

By

2021 წლის 16 აპრილს კოლეჯ ცხუმ-ეგრისში ჩატარდა ონლაინტრენინგი

2021 წლის 16 აპრილს კოლეჯ ცხუმ-ეგრისში ჩატარდა ონლაინტრენინგი თემაზე: მოდულის სტრუქტურა და კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში. ტრენერი : პროფესიული პროგრამების ავტორიზაციის ექსპერტი მზია ბაკურიძე   ტრენინგის მიზანი…

By

ტრენინგი სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ

2021 წლის 20 აპრილს კოლეჯ ცხუმ-ეგრისში ჩატარდა ტრენინგი სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ. ტრენინგს უძღვებოდა ტრენერი ონისე გულორდავა.

By

ტრენინგი სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე

კოლეჯ „ცხუმ-ეგრისის“ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი დაესწრო შპს „საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციის“ მიერ ორგანიზებულ ტრენინგს სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე. ტრენინგი ეხებოდა სახანძრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს, მოიცავდა მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოსა და…

By

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სემინარი

სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ სემინარი თემაზე: დეზინფორმაციასა და პროპაგანდასთან ბრძოლის საკითხები. სემინარს ესწრებოდნენ კოლეჯი ცხუმ-ეგრისის სტუდენტები. მომხსენებელი: დავით ძიძიშვილი- „სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი – საქართველო" კვლევისა და…

By

ტრენინგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მეთოდოლოგია-შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავების შესახებ

17-18-19 მარტს საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციის მიერ ჩატარდა ტრენინგი, თემაზე „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მეთოდოლოგია-შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება“. ტრენინგს ესწრებოდნენ სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი სვეტლანა ხასია და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის საექთნო…

By

წითელი ჯვრის საანგარიშო შეხვედრა

საქართველოს წითელი ჯვრის ზუგდიდის ფილიალმა  პარტნიორ ორგანიზაციებთან საანგარიშოშეხვედრა გამართა. შეხვედრას ესწრებოდა ცხუმ-ეგრისის წარმომადგენელიც პარტნიორიორგანიზაციის სტატუსით.

By

სტუდენტებისთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით, პროფესიული განათლების მიღების მსურველ სტუდენტებს სავალდებულო სამხედრო სამსახური პროგრამის დასრულებამდე გადაუვადდებათ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების საფუძველზე,…

By

სამუშაო შეხვედრა სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელებისთვის

2020 წლის 10 თებერვალს კერძო კოლეჯების ინიციატივით შედგა სამუშაოშეხვედრა კოლეჯების სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელებისთვის, რომელსაც ესწრებოდა სასწავლო პროცესის მენეჯერი,სვეტლანა ხასია.აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო განათლების ხარისხისგანვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ…