პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება შპს "ცხუმ–ეგრისი"
views of ckhum.edu.ge

 

სტატისტიკა
მიმდინარე კვირაში
ორშაბათი59
სამშაბათი 58
ოთხშაბათი 66
ხუთშაბათი 46
პარასკევი 0
შაბათი 0
კვირა 0
სულ კვირის განმავლობაში: 229
სულ : 125809
დამთვალიერებლები საიტზე ახლა არის: 11 სტუმარი
- სტუმარი : 11
- დარეგისტრირებული მომხმარებელი: 0
გვერდის განახლება: 07-12-2018

,,ცხუმ-ეგრისისთვის" ავტორიზაციის მინიჭების საკითხი.


განთავსების თარიღი :: 2014-07-10


მიმდინარე წლის 20 - ივნისს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა, სადაც განიხილებოდა ,,ცხუმ-
ეგრისისთვის" ავტორიზაციის მინიჭების საკითხი. საბჭომ იმსჯელა ავტორიზაციის სტანდარტებთან ,,ცხუმ -ეგრისის" პირობების 
(პროგრამები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ადამიანური რესურსები ) შესაბამისობის შესახებ და ,,ცხუმ -ეგრისს" მიენიჭა ავტორიზაცია. დაწესებულებამ მოიპოვა 
საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსი და სტუდენტთა რაოდენობა განისაზღვრა 200 კონტინგენტით. 

სასარგებლო ბმულები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი


რუსთაველის ფონდი


განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი


ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი


   კერძო სამართლის იურიდიული პირი