პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება შპს "ცხუმ–ეგრისი"
views of ckhum.edu.ge

 

სტატისტიკა
მიმდინარე კვირაში
ორშაბათი59
სამშაბათი 58
ოთხშაბათი 66
ხუთშაბათი 38
პარასკევი 0
შაბათი 0
კვირა 0
სულ კვირის განმავლობაში: 221
სულ : 125801
დამთვალიერებლები საიტზე ახლა არის: 3 სტუმარი
- სტუმარი : 3
- დარეგისტრირებული მომხმარებელი: 0
გვერდის განახლება: 07-12-2018

. საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ცხუმ-ეგრისის” ადმინისტრაციის საბჭოს სხდომა


განთავსების თარიღი :: 2017-12-04


საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ცხუმ-ეგრისის" ადმინისტრაციის საბჭოს სხდომაზე იმსჯელეს კოლეჯის მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განახლებისა და სრულყოფის შესახებ. აღნიშნულ საკითხზე კურირება დაევალა შესაბამისი სამსახურის უფროსს.

სასარგებლო ბმულები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი


რუსთაველის ფონდი


განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი


ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი


   კერძო სამართლის იურიდიული პირი