Blog

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

განისაზღვრა პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა შიდა საგამოცდო ვადები!

ვადების სანახავდ დააჭირეთ ქვემოთ ბმულს:

შერჩევის თარიღები