ტრენინგი თემაზე:“პროფესიული საექთნო მიმართულების სტუდენტთა კლინიკური სწავლება სამედიცინო დაწესებულებებში“.

 

5 ივნისს ცხუმ-ეგრისში გაიმართა ონლაინ ტრენინგი თემაზე:
“პროფესიული საექთნო მიმართულების სტუდენტთა კლინიკური სწავლება სამედიცინო დაწესებულებებში“.
♻️ტრენინგს უძღვებოდა განათლების ექსპერტი გიორგი ბერია.
♻️შეხვედრა ჩატარდა "საექთნო საქმის" თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტის განმახორციელებელი საექთნო პერსონალის, პრაქტიკის ხელმძღვანელებისა და ადმინისტრაციისათვის.
♻️მადლობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრისთვის.!