• გინდა გქონდეს წარმატებული
  პროფესიული კარიერა?

  აირჩიე პროფესია შენი სურვილის, ინტერესების, შესაძლებლობების მიხედვით;

  აირჩიე შენთვის ყველაზე მისაღები საგანმანათლებლო პროგრამა ხანგრძლივობისა და შინაარსის მიხედვით;

  აიღე პროფესიული კოლეჯის დიპლომი;

  გახდი კოლეჯის სტუდენტი;

  დასაქმდი;

Story

ჩვენ შესახებ

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი წარმოადგენს კერძო სამართლის იურიდიულ პირს- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას - შპს შექმნილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კოლეჯი ახორციელებს საბაზო , საშუალო და უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს კვალიფიციური პერსონალის ჩართულობით და სასწავლო პროცესის სრულყოფილად მიმდინარეობისთვის აუცილებელ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზის გამოყენებით; კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი ფუნქციონირებს ქ. ზუგდიდში , კოსტავას ქ. № 32. დამფუძნებელი დირექტორია, ფილოლოგიის დოქტორი, გელა მამფორია. კოლეჯი 2006 წლიდან იყო ლიცენზირებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და ახორციელებდა სახელობო პროფესიულ პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით. პროფესიული განათლების სისტემაში გატარებული რეფორმების შემდეგ კოლეჯმა ავტორიზებულ რეჟიმში განაგრძო ფუნქციონირება პროფესიული სტანდარტების შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამებით. 2011 წელს ავტორიზაციის სტანდარტების გადამოწმების მიზნით კოლეჯში ვიზიტად იმყოფებოდა ექსპერტთა ჯგუფი. მათი დადებითი შეფასების საფუძველზე ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით კოლეჯს საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლება გაუხანგრძლივდა ორი წლის ვადით. 2014 წელს შპს ცხუმ-ეგრისმა გაიარა ავტორიზაცია და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით (N 10 20.06), 5 წლის ვადით მიენიჭა საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსი.
კოლეჯის მისია

Sample image
მისია:

პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობების გაზრდის ხელშეწყობა. განსაკუთრებით, აფხაზეთის ოკუპურებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობისთვის. თანამედროვე, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის, სტუდენტზე ორიენტირებულ, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფილ სასწავლო გარემოში; საჯაროობის უზრუნველყოფა; ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების შესაქმნელად. კოლეჯში მიმდინარე სასწავლო პროცესის მიზანია, როგორც დარგობრივი, ასევე, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა, რათა ვიზრუნოთ არა მხოლოდ კურსდამთავრებულების პროფესიონალიზმისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზე, არამედ, მათ პიროვნულ განვითარებასა და სამოქალაქო საზოგადოების ღირსეული წევრებად ჩამოყალიბებაზე.

კოლეჯში სწავლა მიმდინარეობს შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:ჯანდაცვის სპეციალობები

 • მასაჟისტი
 • კბილის ტექნიკოსი
 • ფარმაცევტის თანაშემწე
 • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიმართულება

 • ინფორმაციული ტექნოლოგი

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

 • ელექტრიკოსი

ბიბლიოთეკა

შესვლა

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი 2018-2019 სასწავლო წელს გეგმავს რეავტორიზაციის ფარგლებში მოიპოვოს შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება:
1. საფინანსო სერვისები / Finance services - საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
2. ინფორმაციის ტექნოლოგია/ Information Technology - საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
3. საოფისე საქმე / Office Work - საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
4. ბუღალტრული აღრიცხვა / Accounting -უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
5. აღმზრდელი / The caregiver - უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.
განხორციელების უფლების მოპოვების შემთხვევაში, აღნიშნულ პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე გამოცხადდება 2019 წელს საშემოდგომო მიღება

მარეგულირებელი აქტები

შრომის შინაგანაწესი

დეტალური ნახვა

საქმისწარმოების წესი

დეტალური ნახვა

კანონმდებლობა

კანონი პროფესიური განათლების შესახებ

გადასვლა
კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

გადასვლა
საქართველოს შრომის კოდექსი

გადასვლა
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

გადასვლა
ახალი ამბები

...

კერძო კოლეჯების ასოციაციის მეხუთე ფორუმი


2019 წლის 14 მაისს სასტუმრო „იოტა“-ში შედგა საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის მეხუთე ფორუმი,სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ასოციაციის წევრი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ასევე ასოციაციის წევრი კოლეჯი ცხუმ-ეგრისის დირექტორი ბ-ნი გელა მამფორია.ასოციაციის ფორუმზე შეჯამდა 2017-2018 წლების მუშაობ და პროფესიული განათლების 2020-2022 წლების ხედვის შესახებ მოხსენება გააკეთა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა ქ-მა ირინა წეროძემ. გაიმართა ასოციაციის ახალი გამგეობის, პრეზიდენტისა და ვიცე-პრეზიდენეტის არჩევნები.ახლადარჩეულმა გამგეობამ ხმათა უმრავლესობით პრეზიდენტად აირჩია ქ-ნი ია ერაძე, ხოლო ვიცე პრეზიდენტებად არჩეულ იქნენ ქ-ნი მაია ჩიხლაძე და ქ-ნი ნინო გომელაური.

...

საბიბლიოთეკო კვირეული


2019 წლის 4 მაისს, 12:00 საათზე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ცენტრალური ბიბლიოთეკის დარბაზში საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრა პოეტთან და მთარგმნელთან-ბელა შალვაშვილთან.ღონისძიებას ესწრებოდნენ კოლეჯის სტუდენტები.

...

„სუფთა გარემო ჩვენი ჯანმრთელი მომავლის საწინდარია“


2019 წლის 13 მაისს, „ნეოგენის“ მიერ დაფინანსებული ახალგაზრდული პროექტის „სუფთა გარემო ჩვენი ჯანმრთელი მომავლის საწინდარია“ ფარგლებში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის, ინგირის #1, ახალაბასთუმნის, აფხაზეთის #12, ზუგდიდის #1, #7 და მერაბ კოსტავას სახელობის #2 საჯარო სკოლებისა და წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის მოსწავლეებმა, საზოგადოებრივი კოლეჯის ცხუმ-ეგრისის სტუდენტებმა და ახალგაზრდული კლუბ „სამურზაყანოს“ მოხალისეებმა მოაწყვეს ანაკლიის ზღვისპირა ზოლის დასუფთავების აქცია.

...

სტუდენტთა მეოთხე საგაზაფხულო თემატური კონფერენცია


18 აპრილს კოლეჯი ცხუმ-ეგრისში ჩატარდა პროფესიულ სტუდენტთა მეოთხე საგაზაფხულო თემატური კონფერენცია. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილრეობდნენ ჯანდაცვის მიმართულების პროფესიული სტუდენტები: თამთა ჩაგინავა, ანა ახალაია, მარი კუკავა, ნინო ჯიქია, სალომე ბებურია, ნატო კორნევი, მედეა ქობალია.

...

სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა და მანდატი


მიმდინარე წლის 19 აპრილს კოლეჯი ცხუმ-ეგრისში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დასავლეთ საქართველოს მთავარმა სპეციალისტმა თამთა ალანიამ პროფესიულ სტიდენტებთან წაიკითხა საინტერესო მოხსენება თემაზე: სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა და მანდატი. მოხსენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია: ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების შესახებ.

...

წიგნის საერთაშორისო დღე


23 აპრილი -წიგნის საერთაშორისო დღე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ღონისძიებით- ,,იშვიათი და მინიატურული ლიტერატურის გამოფენით’’ აღინიშნა.  გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული ლიტერატურა, რომელიც მეცნიერების სხვდასხვა დარეგებს მოიცავს: ლექსიკოლოგიას, ისტორიას, მევენახეობას, ეთნოგრაფიას, რელიგიას, ხელოვნებას, გეოგრაფიას.  საზოგადოებას წიგნის დღე მიულოცა კოლეჯი ცხუმ-ეგრისის დირექტორმა ფილოლოგიის დოქტორმა გელა მამფორიამ. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ კოლეჯის პროფესიული სტუდენტები.

...

ახალგაზრდული ფორუმი


ზუგდიდში, მიმდინარე წლის 5 აპრილს გაიმართა პირველი ახალგაზრდული ფორუმი ,,ახალგაზრდები ზუგდიდისთვის“ , რომელსაც ესწრებოდნენ კოლეჯი ცხუმ-ეგრისის სტუდენტები. შეხვედრაზე იმსჯელეს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების საკითხებზე და ახალი ინიციატივების განხორციელებაზე.

...

საჯარო ლექცია: "კიბერ უსაფრთხოების" თემაზე


2019 წლის 18 თებერვლის დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ასოცირებულმა პროფესორმა დავით გულუამ ცხუმ-ეგრისში ჩასტარა საჯარო ლექცია თემაზე: "კიბერ უსაფრთხოების" ახალი გამოწვევები გლობალურ საინფორმაციო სივრცეში.ლექციის მიზანი იყო კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტებს და მასწავლებლებს სრული წარმოდგენა შექმნოდათ თანამედროვე ციფრული საინფორმაციო სივრცეში არსებულ საფრთხეებზე როგორც გლობალური, ისე ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გაცემული სეზონური სკოლის გრანტის ფარგლებში.

...

შეხვედრა ტერა ბანკის ზუგდიდის ფილიალის წარმომადგენლებთან


9 ოქტომბერს "ცხუმ-ეგრისში" საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარეს კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციის ტერა ბანკის ზუგდიდის ფილიალის წარმომადგენლებმა.ფილიალის დირექტრმა ლევან ბულიამ აუდიტორიას გააცნო კოლეჯთან გაფორმებული მემორანდუმის შინაარსი,ასევე გამოთქვა მზადყოფნა ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ კოლეჯის წარმატებული სტუდენტების დასაქმების პერსპექტივებთან დაკავშირებით.

...

ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი "ცხუმ-ეგრისში"


ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ქ-ნი ია ერაძე და გამგეობის წევრი ქ-ნი შორენა ხაჭაპურიძე 27 სექტემბერს, ზუგდიდში ეწვივნენ ასოციაციის წევრ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ცხუმ-ეგრისს".

...

ტრენინგი თმაზე: „ შრომის უსაფრთხოება“


2018 წლის 14 დეკემბერს, საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ში, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „ შრომის უსაფრთხოება“ კერძო კოლეჯების ადმინისტრაციისა და მისი ტექნიკური პერსონალისთვის. ტრენერი გახლდათ ბატონი მიხეილ კორძახია. ტრენინგზე განხილული იყო საქართველოს მართვა საწარმოში, სახანძრო უსაფრთხოება დაწესებულებაში.

...

შეხვედრა საზოგადოებრივ კოლეჯ "პანაცეა"-ში


2019 წლის 22 იანვარს საზოგადოებრივ კოლეჯ "პანაცეა"-ში შედგა კერძო კოლეჯების ასოციაციის საერთო კრება, რომელიც ეხებოდა მოდულური პროგრამების გაანგარიშებისა და სახელმწიფო დაფინანსებისათვის ქვოტების წარმოდგენის საკითხებს კრებას ესწრებოდა ასოციაციის წევრი 26 კოლეჯის ხელმძღვანელი პირი, მათ შორის საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

...

ექსკურსია- ხობის ეკლესია - მონასტრები


21ოქტომბერი- კიდევ ერთი საინტერესო დღე საზოგადოებრივი კოლეჯი "ცხუმ-ეგრისის"სტუდენტებისთვის...სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერების მიზნით ამჯერად ხობის მუნიციპალიტეტის ეკლესია-მონასტრები და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები შეირჩა.

...

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების წარმომადგენლობა ცხუმ-ეგრისში


30 მაისი:საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში იწყებს ევროკავშირისა და დანიის წითელი ჯვრის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ,, არარეალიზებული ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა და ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომობა“განხორციელებას.საქართველოს წითელი ჯვრის წარმომადგენლობისა და დანიის საერთაშორისო წითელი ჯვრის საკონსულტაციო კომპანია ,,კონენქტიოს’’ წარმომადგენლის ინიციატივით შეხვედრა გაიმართა ,, ცხუმ - ეგრის“-ში. სტუდენტებმა ადმინისტრაციის თანამშრომლებს გააცნეს სამწლიანი პროექტის მიზანი და შედეგები.შეხვედრის მთავარი თემები იყო: ახალგაზრდობის არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა,მათი დასაქმება და მეწარმეობის ხელშეწყობა.


ფოტოგალერეა

კონტაქტი
ტელეფონი:

+995 577 43 03 70

მისამართი:

ქ. ზუგდიდი, კოსტავას ქ. № 32

Gmail:

gelamamforia@gmail.com