ტრენინგი საექთნო საქმის პროფესიული სტუდენტებისათვის

ტრენინგი საექთნო საქმის სტუდენტებისათვის!
29 მაისს და 7 ივნისს საექთნო საქმის სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე:
1.ეფექტური კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა;
2.მაღალი რისკის მედიკამენეტების დოზირება და მართვა რეალურ გარემოში;
ტრენინგს უძღვებოდა ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის მთავარი ექთანი , სერტიფიცირებული ტრენერი ლელა ჭითანავა.
მადლობა საინტერესო და ნაყოფიერი ტრენინგისათვის