ტრენინგი კოლეჯის პერსონალისათვის

ტრენინგი  კოლეჯის  პერსონალისათვის !

თემა:  ელექტრონული საქმისწარმოების ტექნიკური საკითხები;

ტრენინგს უძღვებოდა - თინა კაცია.ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის მეოთხე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.