მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე : სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა.
მასწავლებელი : მარტინა გოგუა.