ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროფესიული სტუდენტების შიდა შერჩევის მეორე დღე!
პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამა ინფორმაციის ტექნოლოგია".
კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი გისურვებთ წარმატებებს!