პროფესიული გადამზადების პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება მიმდინარეობს

პროგრამის "სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში" მსმენელები პრაქტიკულ კომპონენტს  კოლეჯის პარტნიორ ორგანიზაციაში, ზუგდიდის N 13 საბავშვო ბაღში გადიან.