საინფორმაციო შეხვედრა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსთან

.
24 ნოემბერს ცხუმ-ეგრისმა უმასპინძლა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს  წარმომადგენლებს. 
შეხვედრა საინფორმაციო ხასიათის იყო და მიზნად ისახავდა პროფესიული სტუდენტების ინფორმირებას ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე დასაქმებასა და სტაჟირების  შესახებ