რეგისტრაციის ფორმა აბიტურიენტებისთვის

პროფესიულ პროგრამაზე დასარეგისტრირებლად გადადით ბმულზე www.vet.emis.ge ან დაუკავშირდით კოლეჯის ადმინისტრაციას ნომრებზე: 577 43 03 70; 555 74 93 66; 555 31 51 44.

კოლეჯი ცხუმ ეგრისი

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი (სამართლებრივი ფორმა-შპს) წარმოადგენს ავტორიზებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც ახორციელებს საბაზო და უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციით, ,,პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით, მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტებით, კოლეჯის შინაგანაწესით და წესდებით.

სრული ისტორიის ნახვა