სამუშაო შეხვედრა კოლეჯის  ადმინისტრაციულ პერსონალთან

9 ნოემბერს , კოლეჯ ცხუმ-ეგრისში  გაიმართა სამუშაო შეხვედრა კოლეჯის  ადმინისტრაციულ პერსონალთან და მასწავლებლებთან. შეხვედრაზე  წარმოდგენილი იყო  2022-2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და  ახალი ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის პროექტი .