ცხუმ-ეგრისის პროფესიული სტუდენტები მონაწილეობენ „ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველოს“-ს პოგრამაში

ცხუმ-ეგრისის პროფესიული სტუდენტები მონაწილეობენ „ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველოს“-ს პროგრამაში, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სამეწარმეო ინიციატივებს ბიზნესგეგმის ძირითადი კომპონენტების შესწავლის მეშვეობით.

პროექტი ხორციელდება USAID / GEORGIA  თან და Coca-Cola Bottlers Georgia თან თანამაშრომლობით.