მოდულის სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში -პრაქტიკული კომპონენტი; მასწავლებელი: ქეთო ხარჩილავა