კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი (სამართლებრივი ფორმა-შპს) თავისი ისტორიის ათვლას იწყებს 1998 წლიდან და პროფესიულ ბაზარზე ოპერირების 23 წლიანი გამოცდილება გააჩნია.კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი არის ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს საბაზო, საშუალო და უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. კოლეჯი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის,” პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტების, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებისა და კოლეჯის შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების საფუძველზე.

სასარგებლო ბმულები

#